Pozvánka na zasedání AS FF JU


 

České Budějovice dne 18. února 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat

v pondělí 1. března 2021 od 15.00 hodin

Z důvodů epidemické situace se zasedání AS FF JU bude konat v online režimu.
V případě zájmu o účast se obracejte na předsedkyni senátu (aurova@ff.jcu.cz).

 

Program jednání:

1. Projednání a schválení dokumentů:

a. Jednací řád VR FF JU

b. Řád doktorského studia na FF JU - bezkreditní forma

c. Řád doktorského studia na FF JU – kreditní forma

d. Řád habilitačního a profesorského řízení na FF JU

e. Řád habilitačního řízení na FF JU

2. Schválení návrhu znění informací pro veřejnost o AS FF JU

3. Stanovení harmonogramu úpravy Jednacího řádu AS FF JU

 

S pozdravem

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

předsedkyně AS FF JU