Slavnostní shromáždění

První cyklus naší U3V ve studijním programu ČLOVĚK, DĚJINY, SLOVESNOST mělo po 6 semestrech uzavřít slavnostní shromáždění 14 absolventů již v březnu 2020 (20. března 2020). Tehdejší aktuální epidemiologická situace v České republice související s šířením onemocnění COVID-19 nám však toto shromáždění uskutečnit neumožnila. 
Přesunuli jsme jej tedy na pondělí 7. září 2020. 
V Barokním sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích osvědčení o absolvování U3V nakonec z rukou rektora JU, p. prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., a děkana FF JU, p. doc. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D., převzalo 10 absolventů. Drobné dárkové předměty jim předal proděkan PhDr. Pavel Král, Ph.D. Shromáždění se zúčastnili i zástupci ústavů, které se dílčími kurzy do programu 1. cyklu U3V zapojily. 


 

                   


 

                                                                               


 

           


Naše absolventka U3V, p. M. Kopecká, nám k 1. cyklu nedávno napsala: 

"Byly to bezvadné tři roky "studia", kurzy byly perfektně připravené, všechna témata byla zajímavá, dozvěděla jsem se spoustu nových informací a všichni přednášející byli báječní. Třeba hned v prvním kurzu "Archeologie" mi naprosto učarovaly přednášky  p. Mgr. Terezy Šálkové o bioarcheologii - do té doby jsem vůbec netušila, že taková věda existuje. Díky kurzu s názvem "České literární nebe" jsem zase objevila básníka Ivana Blatného a díky kurzu "Evropské literatury" jsem překonala svou nechuť ke jménům klasiků a ponořila se do života a  tvorby Charlese Baudelaira. Výborné byly i oba kurzy týkající se historie. Nejvíc jsem se ale obávala posledního kurzu " Jazyky a jazykověda", neboť po přečtení programu kurzu jsem vůbec nevěděla , o čem je řeč, natož ještě napsat o nějakém tématu závěrečnou práci. Ale přednášky byly báječné a díky přednášejícím je mi nyní blízké třeba téma česko - německých jazykových kontaktů nebo vznik místních a pomístních jmen.

Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a že jsem to stihla ještě v dobách "klidných". Musím říct, že mi to "dojíždění do školy" teď hodně chybí. Budu si hlídat další kurzy a jakmile bude distanční výuka zrušena, tak se určitě opět přihlásím."

Děkujeme za tato milá slova!