Českobudějovicko po 15. březnu 1939

Friday 8 November 2019 09:45 AM

Ústav věd o umění a kultuře FF JU zve na přednášku Mgr. Leoše Nikrmajera.

Historik Jihočeského muzea Mgr. Leoš Nikrmajer pronese přednášku Českobudějovicko po 15. březnu 1939 dne 8. listopadu 2019 v posluchárně P1 od 9.45 hod.


Mgr. Leoš Nikrmajer působí v Jihočeském muzeu, zabývá se problematikou meziválečného Československa a Protektorátem Čechy a Morava. Je mimo jiné autorem knihy Činnost
a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích v letech 1939-1942 či spoluautorem monografie České Budějovice pod hákovým křížem.


Add event to calendar
iCal