Pracovní setkání k výzkumu Karlova hrádku u Purkarce

Wednesday 20 November 2019 11:30 AM

Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vás srdečně zve na pracovní setkání, které se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 11.30 hodin v učebně S1 na FF JU.


Program
 

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.: Projekt Karlův hrádek a archeologický výzkum 2019

Mgr. Martin Pták: Nálezový fond ze sezony 2019

PhDr. Daniel Kovář: Historický pohled na nové archeologické poznatky o Karlově hrádku


V průběhu setkání bude zajištěno pro účastníky drobné občerstvení.

Add event to calendar
iCal