Sebereflexivní próza 30. a 40. let v české literatuře

Thursday 22 October 2020 09:30 AM

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Mgr. et Mgr. Ondřeje Selnera.

 

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Sebereflexivní próza 30. a 40. let v české literatuře

pana Mgr. et Mgr. Ondřeje Selnera

 

se konají v náhradním termínu dne 22. října 2020 od 9:30 hod. v zasedací místnosti Z1, Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.

 

V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je disertační práce zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU, číslo dveří 02041, denně až do 22. října t. r.

Add event to calendar
iCal