Teoretické a metodologické problémy sociolingvistické analýzy konverzačních markerů: boludo v argentinské španělštině

Wednesday 29 January 2020 01:00 PM

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce paní Mgr. Markéty Šmídové

 

Více informací naleznete v pozvánce ➡️

Add event to calendar
iCal