Textové struktury a diskurzní vztahy

Wednesday 27 November 2019 10:30 AM - 02:10 PM

1. workshop výzkumného centra FF JU Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu


Všechny zájemce o otázky jazyka, textu a diskurzu srdečně zveme na 1. workshop pořádaný výzkumným centrem FF JU 
Textové struktury a diskurzní vztahy


PROGRAM

10.30

zahájení


10.40–11.10

Ondřej Pešek

Tematická a rétorická struktura: návrh dynamického modelu interpretace textu


11.10–11.40

Alena Venušová

Slovesné časy a vyjádření předminulosti ve francouzštině: hranice explicitnosti a implicitnosti z pohledu rodilého mluvčího češtiny


11.40–12.10

Kateřina Rysová

Anaforické konektory v psaném textu


12.10–13.10

Oběd (menza JU)


13.10–13.40

Miroslava Aurová

Sémantika a syntax aktualizátorů v kontrastivní perspektivě (čeština a španělština)


13.40–14.10

Jana Pešková

Exponenty textové koheze v žákovských korpusech ELEProgram ke stažení v .pdf → ZDE

 

Add event to calendar
iCal