Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala v roce 2017 akreditaci MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Cílem programů dalšího vzdělávání je seznamovat účastníky kurzů DVPP s aktuálními tématy z literární vědy, lingvistiky či metodiky humanitních oborů vyučovaných na FF JU a přispívat tak k rozvoji profesních kompetencí v rámci předmětů jejich stávající učitelské aprobace v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání MŠMT. Podrobnější informace o aktuálně otevíraných vzdělávacích oborech naleznete na stránkách jednotlivých ústavů (viz odkazy níže) a dále na portálu celoživotního vzdělávání JU.
 

Pořádá: 

Filozofická fakulta JU
Branišovská 1645/31a
370 05  České Budějovice


 Pracoviště
 
 Název kurzu  Další info
Archeologický ústav FF JU (UAR)


Moderní archeologie a dějiny **

ZDE

 Ústav anglistiky FF JU (UAN)


Současná anglicky psaná próza *

ZDE


Překlad anglické prózy *


Od hledání významu slov k slovotvorbě aneb vybrané kapitoly z anglické lexikologie *


Americký politický systém *


Anglická literatura raného novověku *


 Ústav bohemistiky FF JU (UBO)


Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy *

ZDE


Nové trendy v současné češtině *

 Ústav romanistiky FF JU (URO)


Inovativní aktivity pro výuku současné a živé francouzštiny ***

ZDE


Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů pro učitele francouzského jazyka *


Současné trendy ve výuce španělského jazyka *


 Ústav věd o umění a kultuře FF JU (UUK)


Filozofie a umění *

ZDE
 
Číslo akreditace


*MSMT-850/2017-2-65 ze dne 9. 1. 2017 - platná do 3. 5. 2020
*MSMT-8659/2017-1 ze dne 4. 5. 2017 - prodloužení platnosti akreditace do 4. 5. 2023
**MSMT-27325/2019-2-789 ze dne 12. 11. 2019 - platná do 11. 11. 2022
***MSMT-40891/2019-2-50 ze dne 26. 3. 2020 - platná do 26. 3. 2023

 

  • V AR 2019/2020 nabízíme:
Zkratka Kurz je určen pro Název Datum konání Cena kurzu Přihlášky a platba do Odkaz na přihlášku
A11DVP
/20/001
učitele dějepisu, resp. biologie Moderní archeologie a dějiny  07.02.2020


500,- Kč

24.01.2020 (přihláška)
31.01.2020 (platba)


 ZDE
 
ADVPP9
/19/001
učitele španělského jazyka Současné trendy ve výuce španělského jazyka 08.04.2020 500,- Kč 01.04.2020 ZDE

 

  • V uplynulých akademických letech jsme nabízeli:
Zkratka Kurz je určen pro Název Datum konání Cena kurzu
ADVVP9
/18/001
učitele španělského jazyka  Současné trendy ve výuce španělského jazyka 06.04.2018


500,- Kč

ADVPP7
/18/001
učitele českého jazyka Nové trendy v současné češtině 27.04.2018 400,- Kč
ADVPP8
/18/001
učitele francouzského jazyka Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů 06.06.2018 450,- Kč

ADVVP9
/19/001   

učitele španělského jazyka Současné trendy ve výuce španělského jazyka 01.03.2019 500,- Kč

za obsahovou správnost této stránky zodpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová