Sdělení So č. 1/2019 (Zrušená výuka předmětů - LS 2018/2019)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 1/2019
 


Zrušená výuka předmětů - LS 2018/2019

 


V souladu s odst. 4 písm. c) čl. 21 (Organizace zápisu předmětů) Studijního a zkušebního řádu JU byla zrušena výuka níže uvedených předmětů.


V souladu s čl. 21 odst. 8 písm. e) si mohou studenti a studentky, jichž se tato změna dotkla, dodatečně BEZPLATNĚ prostřednictvím studijního oddělení zapsat jiný předmět.

 


Písemnou žádost o dopsání jiného předmětu mohou níže uvedení studenti podat nejpozději do 8. března 2019.


K tomuto datu je rovněž třeba nechat u své studijní referentky ve výkazu o studiu odstranit/škrtnout předmět, jehož výuka byla zrušena.

 


UAG/TPA (Theorie und Praxis der Argumentation):

A16148

A16053


UHE/VP108 (Svědkové zanikajícího světa):

A18064

A17157

A16169

A18068


UHE/VPŘ44 (Strach, zloba, odsouzení):

A16112

A16113

A16118

A18061