Sdělení SO č. 3/2018 (přihlášky k SZZ - podzimní termín)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 3/2018
 

Přihlášky k SZZ (podzimní termín)
 
 


Sdělujeme všem studentkám a studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty bude od 14. 5. 2018 od 10.00 hodin k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 


Od pondělí 14. 5. 2018 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 


Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 8. 6. 2018.

 


V případě neúspěchu u SZZ v termínu letním (tj. v době 11. 6. – 22. 6. 2018) může dotčený/á student/ka do tří kalendářních dnů od termínu neúspěšné SZZ formou písemné žádosti (zdůvodněné a doložené zaplacením administrativního poplatku ve výši 60,- Kč) požádat o dodatečné zařazení do harmonogramu SZZ v podzimním termínu, v případě, že se na příslušném ústavu podzimní termín SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce koná.


Další důležité termíny:

 


odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána


nejpozději do 31. 7. 2018


odevzdání výkazu o studiu (= indexu) na studijní oddělení FF JU k uzavření


nejpozději do 29. 6. 2018


zveřejnění harmonogramu SZZ


nejpozději do 31. 7. 2018


termín konání SZZ


3. 9. - 7. 9. 2018