Sdělení SO č. 3/2019 (Provoz studijního oddělení FF JU v době prázdnin (červen - srpen, resp. září 2019)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 3/2019


Provoz studijního oddělení FF JU v době prázdnin (červen - srpen, resp. září 2019)
 
 


19. 6. 2019 (středa)  


9-11 hodin a 13-15 hodin


24. 6. 2019 (pondělí)   


9-11 hodin a 13-15 hodin

27. 6. - 4. 7. 2019 


studijní oddělení uzavřeno

z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy diplomů a DS pro letní promoce
 


8. 7. 2019 (pondělí)  


9-11 hodin


10. 7. 2019 (středa)   


9-11 hodin


15. - 19. 7. 2019  


8-10 hodin (přednost mají uchazeči o studium, kteří přijdou nahlédnout do materiálů přijímacího řízení)


22. 7. 2019 (pondělí) 


9-11 hodin


24. 7. 2019 (středa)   


9-11 hodin


29. 7. – 9. 8. 2019  


DOVOLENÁ na studijním oddělení


5., 12., 19. a 26. 8. 2019 (pondělí) 


9-11 hodin


7., 14., 21. a 28. 8. 2019 (středa) 


9-11 hodin


2. 9. 2019 (pondělí)      


9-11 hodin


3. 9. - 4. 9. 2019     


studijní oddělení uzavřeno z důvodu zápisů studentů do 1. ročníku Bc. studia


6. 9. 2019 (pátek)   


9-11 hodin = konec zkouškového období za AR 2018/2019


9. - 10. 2019       


studijní oddělení uzavřeno z důvodu uzavírání výkazů o studiu za AR 2018/2019


11. 9. 2019 (středa)   


9-11 hodin a 13-15 hodin


16. a 23. 9. 2019 (pondělí)   


9-11 hodin a 13-15 hodin


18. a 25. 9. 2019 (středa)   


9-11 hodin a 13-15 hodin


20. a 27. 9. 2019 (pátek)    


8-9 hodin