Rada studijního programu


Archeologie
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


B0222A120012


Garant SP = předseda RSP


PhDr. Jan John, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Mgr. Martin Pták

Mgr. Tereza Šálková

Mgr. Bc. Václav Vondrovský