Rada studijního programu


Německý jazyk a literatura 
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


B0231A090036


Garant SP = předseda RSP


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


Členové RSP /abecedně/


Markéta Ederová, M.A.
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
Jan Václav König, M.A.
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
Mgr. Marie Sochorová