Rada studijního programu


Archivnictví
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


N0322A120003


Garant SP = předseda RSP


doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Členové RSP /abecedně/


PhDr. Jiří Cukr
PhDr. Pavel Holub
Mgr. et Mgr. Dana Marešová
Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.