Rada studijního oboru


Italský jazyk
 
 


Kód studijního oboru


7310R351


Garant SO = předseda RSO


doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


Členové RSO /abecedně/


doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Mgr. Karla Bauerová, MBA
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.