Dějiny filozofie

zkoušející: doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

 

Úspěšné absolvování předmětu sestává ze dvou částí. První část představuje seminární práce, zadaná po konzultaci se zkoušejícími a vycházející ze zaměření připravované disertace. Rozprava nad seminární prací a její úspěšné obhájení je předpokladem k přistoupení k druhé části zkoušky, při níž student doktorského studijního programu prokáže přehlednou znalost hlavních proudů, směrů, škol i osobností dějin západní filosofie (se zvláštním zřetelem k filosofii dějin) od antiky až po filosofii 20. století, včetně znalosti dějin české filosofie.

 

Doporučená literatura – výběr:

 

Peter Burke, Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi, Praha 2007.

John W. Burrow, Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914, Brno 2004.

Emerich Coreth, Co je člověk? Základy filosofické antropologie, Praha 1994.

Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu, Praha 1994.

Pavel Floss, Úvod do dějin středověkého myšlení, Olomouc 1994.

Jiří Gabriel (ed.), Česká filozofie ve 20. století, Brno 1995.

Pavel Hlavinka, Dějiny filozofie jasně a stručně, Praha 2008.

Ivana Holzbachová, Filozofie dějin: problémy a perspektivy, Brno 2004.

Josef Jedlička, České typy a jiné eseje, Praha 2009.

Erazim Kohák, Kopí dona Quijota (esej Dary noci), Praha 2010.

Stanislav Komárek, Příroda a kultura, Praha 2001.

Zdeněk Kratochvíl, Mýtus, filosofie a věda I-II, Praha 1992, 1993.

Stephen Law, Filozofická gymnastika. 25 krátkých myšlenkových dobrodružství, Praha 2007.

Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 1991.

Tomáš Sedláček, Ekonomie dobra a zla, Praha 2010.

Stanislav Sousedík, Filosofie v českých zemích, Praha 1997.

Stanislav Sousedík, Svoboda a lidská práva, Praha 2010.

Hans Joachim Störig, Malé dějiny filozofie, Praha 1992.

   Wolfgang Welsch, Naše postmoderní moderna, Praha 1994.