Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)

                        
 Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti anglické a americké literatury a praktické i teoretické znalosti anglického jazyka. Součástí přijímací zkoušky je rovněž pohovor z pedagogiky a psychologie.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení

 • anglický jazyk = max. 40 bodů
 • anglická a americká literatura = max. 40 bodů
 • pohovor z pedagogiky a psychologie = max. 20 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí anglického jazyka až k úrovni C2
 • Komplexní vhled do struktury a fungování anglického jazyka
 • Prohloubení znalostí z pedagogiky a psychologie se zaměřením na středoškolské výukové prostředí
 • Osvojení teoretických i praktických aspektů výuky anglického jazyka
 • Cesty k využití literárních textů ve vyučování angličtiny
 • Absolvování průběžné a souvislé pedagogické praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde
   


 S čím je možné tento program kombinovat?


Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura je koncipován jako dvouoborový program se specializacemi, a proto je realizován vždy v kombinaci s dalším programem učitelství pro střední školy z následující nabídky:


 Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU

 
 Další informace o programu


Dostupné ZDE