Rada studijního programu


Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 
 


Kód studijního programu


B0114A300095


Garant SP = předseda RSP


Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D


Členové RSP /abecedně/


doc. PhDr. Miroslava Aurová, Ph.D.
prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. 
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.