Odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, které budou obhajovány v září 2020, je 31. července 2020.

Po dobu dovolené sekretářky ústavu odevzdávejte, prosím, své diplomové a bakalářské práce na děkanát Filozofické fakulty JU (č. dv. 02043) nebo na recepci v přízemí (s cedulkou na jméno paní Tesařové).