Opera historica 16, 2015, č. 2

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v lednu 2016

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Dykova 15, 101 00 Praha 10

 

OPERA HISTORICA 16, č. 2 (celé číslo v pdf)

OBSAH

                                  

/VĚDECKÉ STUDIE/

Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku

Pavel Král (Abstracts)

 

The Political Codex project of Joseph II

Stephan Wagner (Abstracts)

 

Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka

Ondřej Podavka (Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Jan Kryštof z Fragsteinu a jeho diplomatická cesta do Ruska v letech 1657–1658. Teze edičního projektu

Monika Konrádová – Rostislav Smíšek (Abstracts)

 

/MATERIÁLY/

Der Entwurf zur Emporbringung der österreichischen Staaten (1772)

Ivo Cerman – Michal Morawetz (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O LITERATUŘE/

 

/CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/