Dějiny lidských práv I (16. stol. – 1918)

 • Út místnost RF-35, 14.05 – 15.30
 • Přednáška seznámí studenty s historií myšlenky lidských práv od 16. století do roku 1918. Na myšlenku lidských práv se ovšem nebudeme je dívat jako na nadřazenou vyšší morální ideu, nýbrž jako na nástroj práva, jehož síla je omezena stejně jako síla práva. Nebudeme tedy sledovat biografie jednotlivých lidských práv, nýbrž reakce práva na problémy Evropy a Ameriky 16.-19. století.

Sylabus

 1. Prehistorie: španělští teologové a reformace
 2. Rozšíření přirozeného práva v Evropě absolutních monarchií (Grotius, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Burlamaqui)
 3. Oddělení práva a morálky (čarodějnictví, prospěch práva, Thomasius, Leibniz, Wolff)
 4. Nové zákoníky a svoboda ve střední Evropě, Polsku a v Rusku
 5. Anglická odchylka: právní kultura v zemi common law (Blackstone)
 6. Americká revoluce lidských práv? (ústavy, Wilson, Madison, Jefferson, Adams, Hamilton)
 7. Francie: právní kultura starého režimu a revoluce (fyziokraté, Diderot, Rousseau, Voltaire)
 8. Španělsko a jižní Amerika: od tmářství ke cádizské ústavě 1812
 9. Revoluce 1848: mezi socialismem a nacionalismem
 10. Otrokářství a občanská válka v USA
 11. Občanská práva v Evropě konstitučních monarchií
 12. Subjektivní práva versus právo (Německo, Jellinek, právní pozitivismus)

BIBLIOGRAFIE

 • Časopis Opera historica
 • Astarriaga, Jesús (ed.), Spanish Enlightenment Revisisted, Oxford: SVEC, 2016.
 • Bödeker, Hans Erich – Herrmann, Ulrich (eds.), Aufklärung als Politisierung – Politisierung der Aufklärung, Hamburg 1987.
 • Cerman Ivo, Lidská práva v rakouském osvícenství. Wolff, Martini a Windischgrätz. Český časopis historický 111 (2013), s. 300-334.
 • Cerman Ivo, Kdo byl první? K metodě a předmětu dějin lidských práv. Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 9–36.
 • Cerman Ivo, Universal Human Rights and Social Compact in Christian Wolff. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich 2016, 31, s. 123–146.
 • Cerman Ivo (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.
 • Cerman Ivo, „Všeobecná práva státních občanů“ v prosincové ústavě, Právník 156, 2017, č. 12, s. 1097–1108.
 • Dippel, Horst, Die Anfänge des Konstitutionalismus in Deutschland, Frankfurt am Main 1991.
 • Edelstein, Dan, On the Spirit of Rights, Chicago 2019.
 • Eyck Frank, Deutschlands grosse Hoffnung. Die Frankfurter Nationalversammlung 1848–1849, Augsburg 1973.
 • Haakonssen, Knud, Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the Scottish Enlightenment, Cambridge 1996.
 • Die Habsburgermonarchie 1848–1918, sv. III: Rechtswesen, Wien 1975; sv. VII/1: Verfassungswirklichkeit, Wien 2000; sv. VIII/2: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, Wien 2006.
 • Heimert, Alan, Religion and the American Mind from the Great Awakening to the Revolution, Cambridge, MA, 1966.
 • Hoeveller, David J., Creating the American Mind. Intellect and Politics in the Colonial Colleges, Boston 2002.
 • Horwitz, Morton J., The Transformation of American Law 1780–1860, Cambridge, MA, 1977.
 • Jellinek Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Freiburg im Breisgau 1892. 
 • Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, ed. Walter Jellinek, 3. vydání, Leipzig 1913.
 • Labunski, Richard, James Madison and the Struggle for the Bill of Rights, New York 2006.
 • Klippel, Diethelm, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Paderborn 1976.
 • Konopczyński, Wladyslaw, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Warszawa 1966 (2. vyd. 2012).
 • Křížová, Markéta, Otroctví v novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013.
 • Levy, Leonard W., Emergence of the Free Press, Oxford – New York 1985.
 • Levy, Leonard W., Origins of the Bill of Rights, New Haven 2001.
 • Lukowski, Jerzy, Disorderly Liberty. The Political Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth, London 2010.
 • Miller, Perry, The Life of the Mind in America from the Revolution to the Civil War, New York 1965.
 • Morris, Thomas D., Southern Slavery and the Law 1619–1860, Chapel Hill 1996.
 • Pérez Luño, Antonio-Enrique, Die klassische Spanische Naturrechtslehre in 5 Jahrhunderten, Berlin 1994.
 • Pound, Roscoe, The formative Era of American Law, Boston 1938.
 • Reid, John Philip, Constitutional History of the American Revolution, Madison 1986.
 • Rials Stéphane, La déclaration des droits de l´homme et du citoyen, Paris 1988.
 • Riot-Sarcey, Michèle, Le proces de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siecle en France, Paris 2016.
 • Scattola, Merio, Das Naturrecht vor dem Naturrecht, Tübingen 1999.
 • Silnizki, Michael, Geschichte des gelehrten Rechts in Russland, Frankfurt am Main 1997.
 • Sousedík, Stanislav, Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ, Praha 2011.
 • Thompson, C. Bradley, John Adams and the Spirit of Liberty, Pittsburgh 1998.
 • Tierney, Brian, The Idea of Natural Rights 1150–1625, Cambridge 1997.
 • Tierney, Brian, Liberty and Law. The Idea of Permissive Law, 1100–1800Washington, DC, 2014.
 • Tomás y Valiente, Francisco, Génesis de la constitutcion de 1812, Madrid 2011.
 • Urban, Otto, Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.
 • Wood, Gordon S., The Creation of the American Republic 1776–1787, Williamsburg 1969.
 • Wood, Gordon S., Empire of Liberty, Oxford 2011.