Specializační seminář k politickým a kulturním dějinám 18. a 19. století I

Út 13.15–14.50 kancelář I. Cermana

Cílem specializačního semináře je seznámit hlouběji s dějinami Českých zemí v epoše osvícenství a liberalismu (1740–1918), představit prameny a připravit studenty na samostatnou badatelskou práci v tomto období. V 2020/21 se budeme soustředit na téma vzdělanosti a školství v daném období. V případě omezení kvůli koronaviru se externí výuka nekoná, téma se může přesunout do LS 2021.

Vyučující: doc. Dr.Phil. Ivo Cerman, Ph.d., Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

1. 29. 9. Úvodem – rozdělení témat, sylabus

2. 13. 10. 2020 Vzdělávací cíle od Komenského po Marii Terezii – (vzdělání bylo nástrojem kultivace člověka); četba Fr. Drtina: Úvod do filosofie § 58 Jan Ámos Komenský

3. 27. 10. Externí výuka? – Zlatá Koruna: místo klášterní školy

4. 3.11. Disciplinovat nebo vzdělávat? Nad současnou literaturou + témata dipl prací

5. 10. 11. Externí výuka? – Hornické muzeum Rudolfov – místo dělostřelecké akademie (odborné školství); ref. hornická akademie Příbram; budějovická gymnázia

6. 17. 11. Od osvícenství po revoluci 1848 a povinnou školní docházku 1869; ref. otázka evangelických škol (Náchodsko?)

7. 24. 11. Český empirismus: Durdík, G.A. Lindner, Masaryk, Drtina, četba: Lindner: Knížka vyučovací (logika); Lindner: Pedagogika na základě přirozeném…; Drtina, Úvod, §57 Bacon a indukce

8. 1. 12. Zahraniční zdroje empirismu: Rousseau, Spencer, Tolstoj; četba: Spencer,

9. 8. 12. Český empirismus – Masarykova sociologie a Krejčího psychologie; četba: Krejčí, Psychologie pro školy (1897)

10. 15. 12. České a německé školství v Českých Budějovicích: topografie

 

Zdroje:

Komenský, Jan Ámos: Česká didaktika (mnohá vydání) https://monoskop.org/images/a/aa/Komensky_Jan_Amos_Didaktika_ceska_5_vydani_1892_1937.pdf

Lindner, Gustav Adolf: Všeobecné kniha vyučovatelství, Vídeň, Praha aj. 1882 (a pozdější) (online) https://aleph.nkp.cz/F/94FVDG6R94CMD4S8MFY3L9989T8CNUYAILH3AL1HVF16NLG6DL-27885?func=full-set-set&set_number=163662&set_entry=000028&format=999

Lindner, Gustav Adolf, Pedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním a mravním, Praha 1888 (online) http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:b67b05c0-b226-11dd-a99e-000d606f5dc6?page=uuid:478d1e40-8298-11e7-b92d-005056827e51

Drtina František: Úvod do filosofie 2 (Nová doba), Praha 1926, 1948

Spencer, Herbert: Vychování rozumové, mravné a tělesné, přel Josef Úlehla, Praha 1879 (online) https://aleph.nkp.cz/F/MG3343C3HLAPQKPT3ITM65SK9UX2AU2JEL4PF1CU3V63I1YFGL-30575?func=full-set-set&set_number=173281&set_entry=000004&format=999   

Spencer, Herbert: Dané pravdy mravoučné, přel Josef Úlehla, Praha 1895 (online) https://aleph.nkp.cz/F/MG3343C3HLAPQKPT3ITM65SK9UX2AU2JEL4PF1CU3V63I1YFGL-34278?func=full-set-set&set_number=173281&set_entry=000001&format=999

Spencer, Herbert: Filosofie souborná, přel Em. Peroutka, Praha 1901 (online) https://aleph.nkp.cz/F/MG3343C3HLAPQKPT3ITM65SK9UX2AU2JEL4PF1CU3V63I1YFGL-39144?func=full-set-set&set_number=173281&set_entry=000002&format=999

Krejčí František: Psychologie pro školy, Praha 1897 (online) https://aleph.nkp.cz/F/MG3343C3HLAPQKPT3ITM65SK9UX2AU2JEL4PF1CU3V63I1YFGL-39144?func=full-set-set&set_number=173281&set_entry=000002&format=999 

Literatura:

Chlup, Otokar a kol. (eds.), Pedagogická encyklopedie, 3 sv. , Praha 1938-1940.

Chalupný Emanuel, Krejčí Dobroslav a kol., Slovník národohospodářský, sociální a politický, III., Praha 1933 (online) https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/1236

Gaži, Martin a kol.: Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa, České Budějovice 2013.

Novotný Miroslav a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech, České Budějovice 2006.

Váňová Růžena a kol., Výchova a vzdělání v českých dějinách IV. díl – 1. svazek, Praha 1992.

Encyklopedie Českých Budějovic http://encyklopedie.c-budejovice.cz/