Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

 


Pracovna
 


02 034 


387 774 825


E-mail
 


prazakova@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Učební plány


Němčina pro historiky I

Historická němčina II

Specializuje se na dějiny pozdního středověku a raného novověku ve střední a východní Evropě.


◽ Curriculum vitae (životopis v angličtině)

◽ Publikační činnost