Historická němčina I

Letní semestr 2020/2021

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:30 (v době epidemiologických opatření nutno dohodnout se dopředu přes e-mail)

Kontaktní e-mail: prazakova@ff.jcu.cz

Výuka v době nejvyšších stupňů PES: TEAMS

Úložiště materiálů, zadávání a odevzdávání úkolů: TEAMS

 

Rozvržení seminářů

1.-3. seminář: Seznámení s vývojem německého jazyka a klíčovými díly středověku

4. seminář: První zápočtový test

5.- 13. seminář: Praktické čtení pramenů z raného novověku, prohlubování schopnosti číst různá písma a porozumět dobovému sdělení v německém jazyce.

14. seminář: Druhý zápočtový test

 

Podmínky pro obdržení zápočtu

Úspěšné napsání obou zápočtových testů

 

Klíčová doporučená literatura

Václav Bok, Úvod do studia germanistiky, České Budějovice 1995.

Václav Bok - Dana Pfeiferová - Dana Šetinová, Čítanka německých literárních    textů/Deutschsprachige Literatur in Lesetexten, Plzeň 1998.

Zdeněk Masařík, Historická němčina pro archiváře, Brno, 1993.

 

Praktická příručka

Václav Bok, Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice 1995.