Rusko v IX. - XX. století

Letní semestr 2019/2020

Garant předmětu: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10:00-11:30

Kontaktní e-mail: prazakova@ff.jcu.cz

Úložiště materiálů: www.sweb.cz/K.Prazakova1

 

Přehled témat jednotlivých přednášek:

1. Kyjevská Rus

2. Ruská knížectví od vpádu Mongolů do vzestupu Moskvy

3. Ivan IV.

4. Období smuty

5. Vláda prvních Romanovců a diplomatické styky se západní Evropou

6. Pravoslaví a ikonomalba

7. Proměna Ruska pod Petrem Velikým

8. Vláda žen, dětí a favoritů v první polovině 18. století

9. Kateřina Veliká

10. Alexandr I. a napoleonské války

11. Vláda Mikuláše I., Alexandra II. a Alexandra III.

12. Ruská literatura a kultura v 19. století

13. Svržení cara Mikuláše II. a tzv. Velká říjnová revoluce

 

Základní literatura:

Pavel Boček, Moskva – Třetí Řím, Praha 2019.

Libor Dvořák – Zdeněk Sládek – Milan Švankmajer – Václav Veber, Dějiny Ruska, Praha 1996.

Georgij P. Fedotov, Svatí staré Rusi, Praha 2011.

Edgar Knobloch, Nomádi a Rusové. Asijské vlivy v ruských dějinách, Praha 2008.

Dana Picková, Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.

Richard Pipes, Dějiny ruské revoluce, Praha 2017.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. století), Praha 2013.

Władysław Serczyk, Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví, Praha 2004.

František Stellner, Rusko a střední Evropa v 18. století. I-II., Praha 2009-2012.

Milan Švankmajer, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001.

Milan Švankmajer, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999.

The Cambridge History of Russia I-III, Cambridge 2006.

Radomír Vlček, Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria, Brno 2014.

Zbyněk Vydra – Michal Řoutil – Jitka Komendová – Kateřina Hloušková – Michal Téra, Dějiny Ruska, Praha 2017.