Životopis

Mgr. Marek Jansa (*11. 2. 1990 v Kladně)

2020 – dosud: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Čes. Budějovicích (interní forma doktorského studia, obor: České dějiny)

2016 – 2017: Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin (studijní pobyt)

2011 – 2019: bakalářské a navazující magisterské studium oboru historie a sociální dějiny (Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

2005 – 2009: Gymnázium Kladno