Dějiny každodenní kultury 20. století I

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

 

 1. Proměny bydlení a domácnosti
 2. Město a venkov
 3. Sport
 4. Turistika, tramping, cestování
 5. Doprava
 6. Fenomén tisku (noviny, časopisy, knihy)
 7. Nová média (rozhlas, televize, internet)
 8. Proměny vzdělanosti
 9. Proměny práce ve 20. století – sociální politika, průmysl služeb, postindustriální společnost
 10. Církve a religiozita ve 20. století
 11. Válka ve 20. století

 

Ke zkoušce dále student předloží seznam 20 titulů zvolených ze soupisu doporučené literatury. Kompletní seznam doporučené literatury je studentům předložen v úvodní přednášce a po celý semestr je k dispozici na webových stránkách vyučující.

 

Doporučená literatura:

 • Bednařík, Petr – Jirák, Jan – Köpplová, Barbara, Dějiny českých médií, Praha 2011.
 • Bláhová, Ivana - Blažek, Lukáš - Kuklík, Jan - Šouša, Jiří - Frantalová, Anna - Jarolínová, Veronika - Jestříbková, Petra - Koblížková, Markéta - Kubišová, Světlana - Němečková, Daniela - Pejskarová, Adéla - Pokorná, Žaneta - Sojková, Alena - Stará, Tereza - Šouša, Ladislav, Právnická dvouletka: rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století, Praha 2014.
 • Bryson, Bill, Dům, domov, domácnost, dějiny architektury, Praha 2013.
 • Connely, John, Zotročená univerzita, Praha 2008.
 • Čapka, František, Odbory v českých zemích v letech 1918-1948, Brno 2008.
 • Čornejová, Alžběta, Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948-68, Praha 2014.
 • David, Vladislav – Malacka, Michal, Fenomén mezinárodního terorismu, Praha 2005.
 • Děkanovský, Jan, Sport, média a mýty, Praha 2008.
 • Eichler, Jan, Terorismus a války na počátku 21. století, Praha 2007.
 • Fejtová, Olga – Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří, Evropská velkoměsta za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropském srovnání, Praha 2007 (=Documenta Pragensia 26).
 • Ferguson, Niall, Nešťastná válka, Praha 2004.
 • Franc, Martin – Knapík, Jiří, Volný čas v českých zemích 1957-1967, Praha 2013.
 • Francek, Jindřich, Zločin a trest v českých dějinách. Ve službách spravedlnosti za Rakouska i za republiky, Praha 2000.
 • Frýdl, David, Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky, Brno 2001.
 • Gebhart, Jan – Šedivý, Ivan (edd.), Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), Praha 2003.
 • Gellately, Robert, Kdo podporoval Hitlera. Společenský souhlas a režimní nátlak nacistickém Německu, Praha 2001.
 • Heumos, Peter, „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví“. Dělníci a státní socialismus v Československu 1945-1968, Praha 2006.
 • Holmes, Richard, Obrazy války. Chování člověka v bitvě, Praha 2011.
 • Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002.
 • Huitema, Christian, A bůh stvořil internet…., Praha 1996.
 • Hurikán, Bob, Dějiny trampingu, Praha 1990.
 • Jirák, Jan – Köpplová, Barbara, Média a společnost, Praha 2007.
 • Kaleta, Petr – Novosad, Lukáš (edd.), Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století, Praha 2008.
 • Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 I-II, Praha 2011.
 • Kavka, František – Josef Petráň (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy IV, Praha 1998.
 • Kučera, Rudolf, Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918, Praha 2013.
 • Kutnar, František, Malé dějiny brambor, Pelhřimov 2005.
 • Lacina, Vlastislav – Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy, Praha 2002.
 • Marek, Pavel, České schizma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924, Olomouc – Rosice 2000.
 • Marek, Pavel – Bučena, Volodymyr, Pravoslavní v Československu 1918-1953, Brno 2008.
 • Mitáček, Jiří, Moravská města na prahu moderní doby: každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století, Brno 2013.
 • Naumann, Friedrich, Dějiny informatiky: od abaku k internetu, Praha 2009.
 • Rubatová-Vacková, Lada – Říha, Cyril (edd.), Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let, Praha 2007.
 • Rychlík, Jan, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu, Praha 2007.
 • Sekot, Aleš, Sociologie sportu, Brno 2006.
 • Skřivánková, Lucie - Švácha, Rostislav - Koukalová, Martina - Novotná, Eva
 • Paneláci 2, Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989, Praha 2017.
 • Šámal, Petr, Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století, Praha 2009.
 • Šedivý, Ivan, Češi, české země a Velká válka, Praha 2001.
 • Štemberk, Jan, Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století, Praha 2008.
 • Štemberk, Jan, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Praha – Pelhřimov 2009.
 • Štemberk, Jan, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: k dějinám československé turistiky v letech 1945-1968, Pelhřimov 2017.
 • Tauchen, Jaromír, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha 2016.
 • Vacková, Barbora - Eliášová, Klára - Reuss Březovská Markéta - Ressová, Jitka - Stavjaník, Libor, Baťovský domek: mizející prvky zlínské architektury, Brno 2017.
 • Vácha, Dalibor, Bratrstvo: všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914-1918), Praha 2015.
 • Vácha, Dalibor, Ostrovy v bouři: každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920), Praha 2016.
 • Waic, Marek (ed.), Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu, Praha 2004.
 • Wette, Wolfram, Wehrmacht. Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy, Praha 2006.
 • Zapletalová, Veronika, Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností, Brno 2007.
 • Zarecor, Kimberly Elman, Utváření socialistické modernity: bydlení v Československu v letech 1945-1960, Praha 2015.
 • Zátopková, Dana - Zátopek, Emil - Zátopková, Dana, Náš život pod pěti kruhy, Praha 2016.