Specializační seminář pro historiky

Akademický rok 2019/2020 – letní semestr   

Bakalářské studium

Historie, Archivnictví

 

Vedoucí semináře: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Místo konání semináře: S8

Čas konání semináře: Pondělí 12,20-13,50

Konzultační hodiny: Pondělí, 14,00-15,00 a dle dohody

 

Okruhy pro práci v semináři:

1. Úvodní seminář aneb Jak napsat odborný text

2. Výběr tématu a heuristika aneb Co mě vlastně zajímá a o čem chci bádat

3. Četba odborného textu aneb Co již bylo napsáno přede mnou

4. Kritika historických pramenů aneb Co skutečně vypovídají historické prameny

5. Typy odborných textů aneb Co vše mohu napsat

6. Psaní odborného textu aneb Jak uspořádat získané poznatky

7. Citační zásady aneb Co je to etika odborné práce

8. Redakční úpravy aneb Jak dát textu konečnou podobu

 

Seznam základní literatury

Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha 1999.

Duffková, J.: Metodické zpracování diplomových prací a ostatních forem studentských odbor

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Rameš, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Ryantová, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, F. – Poláček, J.: Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky, Praha 2009.

Vacková, A.: Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce, Praha 2007.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v seminářích
2. včasné odevzdání písemných úkolů
3. seminární práce