PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


Pracovna
 


02 033 


387 774 816


E-mail
 


smisek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

       Konzultační hodiny ve zkouškovém období květen - červen 2020

Učební plány


Latina pro historiky II

Historický proseminář II

Specializační seminář pro historiky

Dějiny každodenní kultury raného novověku II (seminář)

Schwarzenbergové v českých a středoevropských kulturních dějinách

Specializační seminář k dějinám raného novověku (16. a 17. století) II
 

 


Životopis

◽ Granty

◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce