Historický proseminář II

Akademický rok 2020/2021 - letní semestr

Vedoucí semináře: PhDr. Rostilav Smíšek, Ph.D.                 

 

 Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max. 3 absence).

2. Včasné odevzdání písemných úkolů.

3. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Okruhy pro práci v semináři:

1. Úvodní seminář (podmínky udělení zápočtu, seznámení s programem semináře, rozdělení úkolů)

2. Pojetí a klasifikace historických pramenů

3. Kritika a interpretace pramenů, edice a ediční technika

4. Prameny institucionální povahy

            - sdělovací prameny

            - pamětní prameny

            - pojišťovací prameny

            - normativní prameny

            - evidenční prameny

            - vnitroinstitucionální prameny

5. Prameny osobní povahy

            - ego-dokumenty, Selbstzeugnisse

            - osobní korespondence

            - deníky

            - paměti

            - památníky

6. Literární prameny

            - anály (letopisy), kroniky, legendy, publicistika

7. Ikonografické prameny

 

Doporučená literatura:

Bernheim, A., Úvod do studia dějepisu, Praha 1931.

Bláhová, M., Historická chronologie, Praha 2001.

Bůžek, V. a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Havránek, J. – Myška, M. – Paclík, J., Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.

Hroch, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Šebánek, J., Pomocné vědy historické I. Paleografie, Praha 1966.

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.