Latina pro historiky a romanisty IV

Akademický rok 2019/2020 – letní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Místo a čas konání semináře: S3, čtvrtek 12,20-13,50

 

Obsah:

1. Opakování. 
2. Perfektum, plusquamperfektum, futurum II. – opakování. 
3. Ablativ absolutní s participiem perfekta pasíva. 
4. Participium futura aktíva. Test 1.
5. Gerundium.
6. Gerundivum.
7. Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta. Test 2.
8. Opakování a čtení textů.
9. Opakování a čtení textů.
10. Opakování a čtení textů. Test 3.
11. Opakování a čtení textů.
12. Opakování a čtení textů.
13. Opakování a čtení textů. Test 4.
14. Opakování a čtení textů. Zápočet. 

 

Seznam základní literatury:

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.

 

Podmínky udělení zápočtu:

- prezence na semináři (povoleny jsou jen dvě absence za semestr)

- aktivní účast na hodinách

- úspěšné zvládnutí dvou písemných testů (úspěšnost každého testu minimálně 60 %)