Specializační seminář k dějinám středověku II

Akademický rok 2019/2020 – letní semestr

Rozsah: 0/2

Garant: PhDr. Stanislav Doležal, Ph. D.

Termín a místo konání: středa 11,30-13,00 (bez učebny)

Ve specializačním semináři zpracovává posluchač pod vedením zvoleného vedoucího bakalářskou práci. 

Požadavky k zápočtu: prezence na semináři, četba odborné literatury, odevzdání práce.