prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 


Pracovna
 


02 2037


 ☎
 


387 774 805


E-mail
 


buzek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v září 2020:

pondělí 7. 9. 2020                10.30 - 11.30 hodin

úterý  22. 9. 2020                13.00 - 14.00 hodin


Učební plány

 

Dějiny novověku I (přednášky)

Historický proseminář III

Historická antropologie I

Specializační seminář k dějinám raného novověku I

 


Životopis

Publikační činnost

◽ Disertační práce

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce