Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2016)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Griviuk Daria


Obraz ruské literatury v redakčních konceptech Slovanského přehledu ve 20. století


 doc. Dagmar Blümlová, CSc.


 Cisarik Stanislav


Generálové, kteří pohřbili republiku. Popis krize a zániku římské republiky na základě rozboru kariér významných římských politiků v 1. století př.n.l.


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Šíba Martin


Časopis Příbramský Atom a jeho rozvor, aneb čtvrtstoletí dobývání uranu v regionu Příbram ve světle novinových článků a výpovědí pamětníků


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Uhlíková Patricie


Adam Pavel Slavata (1603-1657)


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Hanžl Jiří


Každodenní život v královském městě České Budějovice ve druhé polovině 16. století ve světle stížností projednávaných před městskou radou


 PhDr. Pavel Král, Ph.D.


 Bednář Sandrik


Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Prokešová Alexandra


Sbor dobrovolných hasičů Tučapy 1877-1945. Dějiny, členská základna, každodennost


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Vlčková Petra


Osobní a profesní život Milady Paulové v letech 1920-1935


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Kyryanová Petra


Schwarzenberkové a les ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.