Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2019)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Šulanová Barbora


 České pivovarnictví v druhé polovině 19. století v dobovém odborném tisku


 Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.


 Schwarz František


Vláda Rudolfa II. očima vyslanců mantovských vévodů


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Vladík Alexandr


Síť sociálních vztahů Adama mladšího z Valdštejna v letech 1602-1617


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Zimola Josef


Relátoři českých zemských sněmů před propuknutím stavovského povstání


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Sekaninová Markéta


Role římské armády v politické nestabilitě Západu v 5. století n.l.


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Dragoun Martin


Příčiny vítězství římské republiky ve druhé punské válce


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Dvořák Jan


Oktaviánova cesta k moci. Politika a vzestup Caesarova dědice v letech 44-31 př. n. l.


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Čiháková Lenka


Analýza sociálních poměrů dělníků hlavního horního závodu na stříbro a olovo sv. Karla Boromejského v Příbrami přijatých mezi lety 1880-1890


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Krejčí Leona


Historik a archivář František Křížek (1909-1993)


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Zedníková Martina


Příběh legionáře a skláře Jaroslava Laňky (1881-1971)


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Dřízhal Jakub


Válka v Afghánistánu pohledem nejvyšších představitelů USA a SSSR


 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.