Seznam zadaných diplomových prací (prosinec 2015)

 


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Bc. Čížek Josef


Komunikativní obraz vojenských střetů za českého stavovského povstání 1618-1620


 prof. PhDr. V. Bůžek, CSc.


 Bc. Chalupa Pavel


Topografie, funkce a vybavení úředních prostor ve šlechtických sídlech na počátku novověku


 prof. PhDr. V. Bůžek, CSc.


 Bc. Másílko Martin


Osmanské nebezpečí ve střední Evropě počátkem novověku – pracovní text pro výuku dějepisu na gymnáziu


 prof. PhDr. V. Bůžek, CSc.


 Bc. Honnerová Jana


 Čest a její reflexe v každodenním životě třeboňského panství 18. století


 Mgr. J. Dibelka, Ph.D.


 Bc. Medková Markéta


Desky dvorské a dvorský soud v předbělohorské době


 PhDr. P. Král, Ph.D.


 Bc. Mrvková Lucie


Českobudějovické majetkové a dědické spory v 16. století


 PhDr. P. Král, Ph.D.


 Bc. Hlaváčková Terezie


„Kult klasiků“ v československém filmu v období 1948-1989


 PhDr. J. Rauchová, Ph.D.


 Bc. Fišerová Anna


Hmotná kultura sídel Krakovských z Kolovrat v letech 1750-1850


 PhDr. R. Smíšek, Ph.D.


 Bc. Řezáčová Monika


Jiří Olivier Wallis v síti rodinných vztahů


 PhDr. R. Smíšek, Ph.D.


 Bc. Myslilová Tereza


Vztah státu a církve ve Francii v letech 1870-1901


 PhDr. M. Šmíd, Ph.D.


 Bc. Hanka Tlamsová*


Loutkoherci, gymnasté, kramáři a šlejfíři. Proměny životních strategií světských rodů od konce 18. do počátku 20. století


 doc. PhDr. J. Grulich,Ph.D.

* změna zadání 21. 3. 2016