Svazek 14 (2008)

D. Blümlová - J. Rauchová a kol.: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století.

HISTORIA CULTURAE XIV, Studia 9

 

Předkládané kapitoly z kulturních dějin se tentokrát věnují fenoménu pro fin siècle zásadnímu: rychlosti a proměnám, které s ní - nebo alespoň s touhou po ní - souvisejí, ať již jde o technické inovace nebo o nový životní styl. Kniha představuje inovační procesy v železniční, silniční i letecké dopravě z hlediska jejich organizace i reflexe, všímá si rovněž některých detailů každodennosti, do níž nový životní rytmus postupně vcházel. Pendant k historickému úvodu přibližujícímu genezi podléhání uzurpující roli času tvoří závěrečné filozofické varování. Publikace je doplněna řadou unikátních fotografií a její samostatnou přílohu tvoří faksimile pohádky O vzteklém autu Jaromíra Hořejše.

 

OBSAH

Čas rychlých kol a křídel 5
Fenomén času ve zrychlené době (Milan Hlavačka) 7
Otázka dopravy v pamětech Emanuela Salomona z Friedbergu - Mírohorského(Tomáš Jiránek) 20
Lipenka - jedna z podob železnice na přelomu století. (Jan Ivanov) 34
Diskurz o železnici v české literatuře 19. století. (Martin Hrdina) 48
Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století (Tomáš Krejčík) 66
Praha - Paříž zpáteční. Čeští vzduchoplavci, aviatici, velocipedisté a závodníci v "hlavním městě Evropy" (Břetislav Ditrych) 75
Zázemí prvních českých aviatiků (Jan Hozák) 120
Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti. Firma Laurin & Klement v Mladé Boleslavi (Ivan Jakubec) 148
Antonín Podlaha a automobil. (Marie Ryantová) 182
Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v "dlouhém 19. století".(Petr Popelka) 204
Automobilový dort, aneb Nová doba v kuchyni? (Martin Franc) 212
Fenomén rychlosti v prvních třiceti letech filmu. (Vít Poláček) 218
Kterak technický pokrok vtrhl do poklidného města Sobotky. (Karol Bílek) 226
"Civilisace dělá z lidí rozbiječe ráje." Vztah Anny Pammrové k technickým novinkám.(Klára Dvořáková) 240
Intelektuálovo okouzlení rychlostí. Václav Tille a moderní vynálezy. (Dagmar Blümlová) 247
Obraz moderního světa v díle Julesa Verna. (Josef Blüml) 253
"Vzorky musíte odeslat okamžitě". Život obchodního cestujícího s jabloneckým zbožím po Severní Americe a jeho komunikace s mateřskou firmou v polovině dvacátých let 20. století - Henry G. Schlevogt a A. Sachse & co. (Petr Nový) 278
Architektonická soutěž jako fenomén stavitelství počátku 20. století na příkladech projektů Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší. (Jana Cermanová) 284
Jak se rodil "český Nauheim". První léta poděbradských lázní. (Marek Ďurčanský) 303
Josef Stocký a technické možnosti vodního hospodářství na přelomu 19. a 20. století. (Jiří Dvořák) 317
Historický původ tachogenního světa. (Vlasta Christovová) 338
The Age of Wings and fast Wheels, or between Laurin and Kašpar 343
Ediční poznámka 349
Seznam autorů