Svazek 2 (2003)

Čeněk Zíbrt a kulturní historie (Studie a materiály)

HISTORIA CULTURAE II, Studia 1, ed. Dagmar Blümlová

 

Jádro sborníku Čeněk Zíbrt a kulturní historie tvoří studie spojené se stejnojmenným vědeckým sympoziem, které se konalo ve dnech 25.-26. května 2002 v Kostelci nad Vltavou. Záměrem edice bylo představit téma co nejúplněji, v co nejširším kruhu kulturněhistorických souvislostí, proto ji doplňují rovněž dva vyžádané výklady: národopisný (České národopisné hnutí na konci 19. století a Čeněk Zíbrt) a kulturologický (Pojem kultura jako nástroj studia kulturní historie) a dvě přiblížení zahraničních sborníků věnovaných kulturní historii (Americký pohled na dějiny kultury; Kulturní historie a její postavení v rámci současné francouzské historické vědy). Za zapůjčení příloh, které ediční záměr dotvářejí, děkujeme Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví a Milevskému muzeu.

Sympozium Čeněk Zíbrt a kulturní historie bylo součástí prvního ročníku kulturněhistorických slavností nazvaných na počest nejvýznamnějšího kosteleckého rodáka Zíbrtův Kostelec. Zakladatelský ročník (další ročníky Zíbrtova Kostelce se budou konat vždy poslední květnový víkend) měl slavnostní charakter, který jsme chtěli zachovat i v tomto sborníku, proto otiskujeme rovněž úvodní slova (krajského hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a Karla Schwarzenberga) a kázání Mgr. Martina Zemana.

Příspěvky byly do sborníku uspořádány ve dvou tematických celcích: Zíbrt - život, dílo a sféry působení; kulturní historie ve světovém kontextu - geneze a současný stav bádání. Do barokního kázání stylizovaná zpráva o Zíbrtově archivním fondu uzavírá odbornou část a předchází závěrečné kázání skutečné.

 

Obsah

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka s. 5
Úvodní slovo Karla Schwarzenberga s. 8
Život Čeňka Zíbrta (D. Blümlová - J. Blüml) s. 9
Čeněk Zíbrt jako ředitel knihovny Národního muzea (M. Ryantová) s. 41
Zíbrtovy přednášky o kulturních dějinách na pražské univerzitě (J. Blüml) s. 62
Čeněk Zíbrt a české vědecké společnosti (H. Kábová) s. 90
Polsko a Halič v životě a díle Čeňka Zíbrta (M. Ďurčanský - P. Kodera) s. 133
České národopisné hnutí na konci 19. století (S. Brouček) s. 186
Pojem kultura jako nástroj studia kulturní historie (V. Soukup) s. 212
Ernst Bernheim v kontextu německé a české kulturní historie (B. Jiroušek) s. 233
Nikolaj Ivanovič Karějev a jeho myšlení o dějinách (D. Blümlová) s. 253
Benedetto Croce a jeho pojetí dějin (F. De Caprio Motta) s. 272
Americký pohled na dějiny kultury (P. Justin) s. 286
Kulturní historie a její postavení v rámci současné francouzské historické vědy aneb (Staro)nové zpěvy sladké Francie (L. Liška) s. 296
Poněkud pokřivená zpráva o písemné pozůstalosti Čeňka Zíbrta (M. Sládek) s. 313
Promluva Mgr. M. Zemana s. 320
Ediční poznámka s. 324
Seznam autorů s. 325