Svazek 4 (2004)

Čas pádu Rukopisů
Studie a materiály

HISTORIA CULTURAE IV, Studia 3

 

Studie a materiály z vědeckého sympozia Čas pádu Rukopisů pořádaného Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a konaného ve dnech 24. - 25. května 2003 v Kostelci nad Vltavou v rámci druhého ročníku Zíbrtova Kostelce.

 

Obsah

Čas pádu Rukopisů (D. Blümlová) 5
Desetiletí zlomu. Včera buditelé, dnes lvi salonu? (R. Sak) 8
T. G. Masaryk a počátky české pozitivistické historiografie /80. léta 19. století/ (J. Blüml) 20
Čas bojů o Rukopisy, další svazek spisů TGM (J. Svobodová) 36
Libušin soud 41
Záboj, Slavoj i Ludiek 45
Jaroslav Goll, Rukopisy a osmdesátá léta (B. Jiroušek) 52
Zdeněk Nejedlý: Kotle a lesní rohy 63
Václav Tille - zrod pozitivistického skeptika (D. Blümlová) 73
Josef Šusta: Záboj. Dramatická báseň v pěti jednáních 85
Revue Osvěta a rukopisné boje osmdesátých let (J. Rauchová) 91
Josef Kalousek: O potřebě dalších zkoušek rukopisů Královédvorského a Zelenohorského 117
Josef Kalousek: Ve sporu o rukopisy 121
Josef Kalousek v zákulisí sporu o Rukopisy (80. léta 19. století). Několik poznámek k tématu (B. Jiroušek) 141
František Bačkovský. Příspěvek k typologii obhájců RKZ (H. Kábová) 149
Denní zápisky Dr. J. L. Píče o cestě do Paříže a Milána za palaeograficko-chemickou zkouškou rukop. Králodvorského 179
Kde lze najít prameny k tematice RKZ (K. Bílek) 189
Národní muzeum v osmdesátých letech 19. století (M. Ryantová) 193
Jaroslav Vrchlický: Záboj i Slávoj 207
Julius Zeyer: Libuše 210
Antal Stašek: Záboj. Epická báseň 214
Poznámky k volbám do Říšské rady v severních Čechách roku 1885 (J. Pokorný) 223
Nové Německé divadlo. /Založení a počáteční období činnosti v 80. letech 19. století/ (D. Růžková) 233
Několik dat o počátku díla "Slov. Epopeje" 253
Proměny fotografie v 80. letech 19. století (J. Bartoš)      257
České sklo a bižuterie v osmdesátých letech 19. století (P. Nový) 277
Čas "boje o českou repetýrku" (D. Pazdera) 289
Ediční poznámka 310