Konzultační hodiny


Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/2020
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 

Ředitelka ústavu

  po dohodě e-mailem

 


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


  po dohodě e-mailem

 

           Dr. habil. Christine Pretzl
 
            po dohodě e-mailem


Dr. phil. Markéta Ederová

Tajemnice ústavu, vedoucí oddělení germanistiky


  po dohodě e-mailem

 


Jan König, M.A.

Jazykový lektor DAAD; koordinátor zahraničních praxí a stáží


  po dohodě e-mailem

 


Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.


  po dohodě e-mailem

 


PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

 


  po dohodě e-mailem

 


Antonia Kurz, B.A.

Jazyková asistentka DAAD


  po dohodě e-mailem