Petr Vaněček

student 2. ročníku ETSN

Euroregion Šumava/Bavorský les/Dolní Inn, Okresní úřad Freyung-Grafenau (SRN)


 

 

Odborná stáž v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau

 

 

V okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko ve Spolkové republice Německou jsem strávil dva měsíce od 1. 9. 2011 – 31. 10. 2011, konkrétně jeden měsíc na Okresním úřadě Freyung-Grafenau a druhý měsíc na Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn (v jeho německé sekci Bavorský les)  v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já jsem tedy strávil část akademického roku 2011/2012 v Dolním Bavorsku, v příhraničním okrese Freyung-Grafenau.

Odbornou stáž jsem v obou institucích absolvoval se svou kolegyní Klárou Švarcovou, a to díky dohodě Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v ČB a Okresního úřadu Freyung-Grafenau na výměnu praktikantů. My jsme byli první vyslanci naší univerzity a měli by následovat další. Stejně jako je zájem německé instituce poslat praktikanty na odbornou stáž k nám do Čech. 

V září 2011 mě čekal nástup na Landratsamt/Okresní úřad Freyung-Grafenau. Byl jsem nasměrován na tzv. „Sachgebiet 14", což je oddělení zabývající se především turismem, podporou podnikání a regionálním rozvojem. Moje úloha byla hned od začátku jasně daná - do češtiny jsem měl přeložit webové stránky s turistickými informacemi. Ačkoliv jsem byl po prvních dvou, třech dnech poněkud rozmrzelý z tak monotónní činnosti, situace se začala rychle zlepšovat. Jednak si člověk zvykne, ale hlavně přicházely další, kreativnější úkoly a vedle toho jsem dostal možnost poznat trochu blíže činnost mých spolupracovníků. Zúčastnil jsem se tak například tiskové konference, různých jednání a dále několika přednášek, z nichž hlavně ta o dnešním světě internetu a médií byla velice přínosná.

Donkonce o nás napsal i místní tisk :-) (Zwei Studenten der Uni Budweis für Praktika im Landratsamt FRG).

Při tvůrčí činnosti se svými kolegy


Druhý měsíc jsem pak strávil v Euroregionu Bavorský les/Euregio Bayerischer Wald, kde už jsem si na jakoukoliv absenci rozmanitosti práce vůbec nemohl stěžovat. Přišlo mi, že jsem snad nedělal dvě hodiny po sobě stejnou činnost a sotva jsem se rozkoukal, už bylo pozdě odpoledne a jelo se domů. Většinou šlo o různorodé administrativní práce, zajišťoval jsem rozesílání pozvánek na akce či vyhledával na internetu různé informace, kupříkladu kontaktní údaje o německých a českých partnerech.

 Ke konci října 2011 se konal „Den dobrovolné služby", na jehož přípravách jsem se podílel a následně jsem se ho v Pasově zúčastnil.


Po dobu uvedených dvou měsíců jsem byl ubytován v maličké obci Finsterau, která se nachází zhruba patnáct kilometrů od Freyungu a od českých hranic co by kamenem dohodil.

Stejně jako kolegyně Klára Švarcová, která zde strávila stáž ve stejném období, pouze si výše zmíněnými institucemi prošla v opačném pořadí, jsem byl ve vlastním pokoji se samostatnou koupelnou, kuchyňským koutem a dalším zařízením. Ten se nacházel v rodinném penzionku a zdejší lidé se k nám chovali velice přátelsky, ostatně stejně jako drtivá většina lidí ve Freyungu.

Stáž jako takovou můžu hodnotit verskrze pouze pozitivně, protože zkušenosti z praxe jsou k nezaplacení a nemám pochyby o tom, že z nich budu v budoucnu čerpat ať už v pracovním či osobním životě. Člověk pozná jiné lidi, jejich zvyky a způsob chování a myšleni.

S kolegyní Klárou Švarcovou a okresním radou Ludwigem Lanklem a vedoucím personálního oddělení a zároveň vedoucím kanceláře okresního rady Karlem Matchinerem (dolní obrázek)

Pokud někdo o podobném vycestování do zahraničí přemýšlíte a váháte, tak můžu jen doporučit. Hoďte obavy za hlavu a jeďte, skutečně to stojí za to!