Jana Schwarzová

studentka 2. ročníku ETSN

Odborná stáž v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)


Každý student našeho oboru „Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země" musí v průběhu svého studia (v rámci povinného předmětu) absolvovat odbornou stáž v některé z německy mluvících zemí. Já jsem vykonávala v období od 17. 6. 2013 do 16. 08.2013 praktikum v okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko ve Spolkové republice Německo. První čtyři týdny jsem strávila v kanceláři Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a druhou polovinu praktika jsem pak pracovala na Okresním úřadě Freyung-Grafenau.
 
Odbornou stáž jsem absolvovala společně se svým kolegou Markem Pršínem. Toto praktikum se uskutečnilo v roce 2013 již třetím rokem na základě dohody našeho ústavu s Okresním úřadem Freyung-Grafenau.
 
EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn
Euroregion Bavorský les/Šumava/ Dolní Inn

EUREGIO je sdružení měst, obcí, okresů a spolků v příhraniční oblasti Čech, Bavorska a Rakouska. Zabývá se plánováním a realizací přeshraničních projektů a podporou spolupráce v oblastech jako je vzdělání, kultura, cestovní ruch apod. Ve Freyungu se nachází sídlo německé sekce EUREGIA, kde jsem absolvovala první polovinu praktika. Ve stejné budově sídlí také informační centrum Europe-Direct, kde jsou k dostání nejrůznější publikace související s Evropskou unií a kam se může každý obrátit se svými dotazy. 

Euregio ve Freyungu

Mojí „opatrovnicí" v Euregiu byla paní Dreher, od které jsem také dostávala většinu práce. Paní Dreher zodpovídá za projekt „EUREGIO-Gastschuljahr", což je projekt, umožňující českým žákům strávit roční pobyt na zúčastněných německých gymnáziích. Já jsem se mohla na tomto projektu také aktivně podílet a být tak svědkem nesnadného procesu zařizování pobytů pro jednotlivé žáky a také s tím spojené administrativy.
Práci jsem však dostávala také od ostatních kolegyň, takže moje činnost byla velmi pestrá a rozhodně jsem se nenudila. Mezi moje další úkoly patřila např. aktualizace webových stránek, archivace novinových článků, vyhledávání informací na internetu ale také kreativní činnosti jako např. psaní článků nebo drobné překlady. Neminuly mě však ani běžné administrativní úkony jako kopírování, zasílání dopisů atd.
 


S kolegy z Euregia


 
S Euregiem a Europe-Direct jsem se zúčastnila také celé řady akcí. První takovou akcí byla oslava prvního výročí založení Evropského regionu Dunaj-Vltava v Českých Budějovicích, kde nám byl s kolegou Markem Pršínem svěřen infostánek. Dále jsem také mohla pomáhat s realizací dvou přednášek a při trilaterální koordinační schůzce ve Stachách jsem byla svědkem příprav k oslavám výročí „20 let Euregia". Po nahlédnutí do zákulisí těchto akcí musím vyjádřit obdiv všem, kteří se na jejich organizaci podílejí, neboť to není vůbec tak jednoduché, jak jsem si až donedávna myslela.

S kolegyní Teresou Krieg a Markem Pršínem u infostánku


 
Nejhezčí zážitky (a fotky) za dobu svého působení na Euregiu mám z exkurze do Linze. Po prohlídce města a návštěvě nově otevřeného divadla „Musiktheater am Volksgarten" a koncertních sálů v „Brucknerhaus" na břehu Dunaje chápu, čím si Linz zasloužil označení „Evropské hlavní město kultury pro rok 2009".
 

Na exkurzi v Linzi                                           

   
 

Okresní úřad Freyung-Grafenau / Landratsamt Freyung-Grafenau

Druhou polovinu praktika jsem strávila na Okresním úřadě Freyung-Grafenau v kanceláři okresního rady Ludwiga Lankla. Vedoucím kanceláře okresního rady a zároveň tiskovým mluvčím je pan Matschiner, který byl za celé naše praktikum zodpovědný. Okresní úřad se s námi dokonce „pochlubil" v místních novinách. Mojí hlavní činností byl překlad webových stránek okresu Freyung-Grafenau do češtiny. Kromě toho jsem pomáhala s překladem propagačních materiálů pro rodinné zimní středisko Mitterdorf. Během svého působení na okresním úřadě jsem také poznala systém dobrovolnické činnosti, které se účastní velké množství žáků na místních školách.

Okresní úřad Freyung-Grafenau, budova Wolfstein


 
Důležitou součástí našeho praktika bylo přednášení v místních školách na téma „Das tschechische Bildungssystem". Celkem jsme těchto přednášek absolvovali 19, což bylo docela náročné. Určitě to byla zajímavá a užitečná zkušenost. Přišli jsme do kontaktu s mnoha žáky různých věkových skupin a na různých typech škol a procvičili jsme se nejen v prezentování, ale také v konverzaci. :-) O našich přednáškách vyšel dokonce článek v místním tisku a okresní úřad chce tento koncept rozvíjet i nadále. Kromě velké míry dobrovolnické činnosti jsme narazili i na další zajímavý rozdíl v porovnání s Českou republikou, a sice že většina žáků v Bavorsku je členem jednoho nebo více sdružení.

 

S panem Matschinerem při práci na prezentaci


 
Díky panu Matschinerovi jsme s naší „opatrovnicí" na Okresním úřadě, slečnou Fesl, vyrazili závěrem praktika na exkurzi do Pasova, krásného města na soutoku tří řek.
 

    

S kolegou Markem Pršínem na exkurzi v Pasově

Pobyt ve Freyungu


Freyung je malé městečko blízko hranic s Českou republikou. Okresní úřad nám zařídil ubytování ve „Ferienpark Geyersberg" na okraji Freyugu, což bylo velmi výhodné. Ze začátku byl trochu problém rozumět bavorskému dialektu, ale brzy se to zlepšilo. Během pobytu jsme se také nevyhnuli typické bavorské kuchyni a díky návštěvě dvou „Volksfestů" jsme měli možnost poznat blíže i zdejší kulturní život.
 

Na „Volksfestu" ve Freuyngu

 
S Markem jsme si pochopitelně nenechali ujít ani největší turistickou atrakci v okolí – Stezku v korunách stromů u Neuschönau.

 

   

S kolegou Markem Pršínem na Stezce v korunách stromů, v pozadí hora Luzný :-)

Celou praxi hodnotím velmi pozitivně. Z Bavorska jsem odjela se spoustou zážitků a zkušeností a poznala jsem mnoho báječných lidí. Všichni jak v Euregiu, tak na Okresním úřadě byli moc milí a přátelští a jsem ráda, že mohu s některými zůstat nadále v kontaktu.