Kristýna Kubíčková

Kristýna Kubíčková: studentka 3. ročníku ETSN

Odborná stáž v zahraniční kanceláři České agentury na podporu obchodu/CzechTrade v Düsseldorfu
 

V rámci odborné praxe, která je jednou z klíčových podmínek pro úspěšné absolvování studia oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země, jsem od 1.7. do 30.9.2013

na tři měsíce odcestovala do německé spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko s cílem absolvovat zde pracovní stáž v zahraniční kanceláři české vládní agentury CzechTrade v Düsseldorfu. 

Absolvování odborné praxe bylo možné na základě dohody Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky a agenturou CzechTrade, resp. dr. Kubatovou Pitrovou a Mgr. Jarešem.

CzechTrade je agenturou na podporu obchodu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR disponující unikátními informacemi a zkušenostmi v oblasti světových trzhů a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Svými asistenčními službami se  snaží poskytnout firmám co nejlepší výchozí pozici pro jejich expanzi do zahraničí a přispívat tak k růstu konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích. Jen pro představu: CzechTrade mimo jiné vyhledává pro své zákazníky obchodní kontakty v databázích dle předem dohodnutých cílových skupin, oslovuje vyhledané kontakty s nabídkou spolupráce, asistuje českým firmám při jednání s potencionálními partnery, provádí průzkumy trhu. To je však jen malá část ze škály služeb, které může CzechTrade nabídnout českým firmám a se kterými jsem měla možnost se seznámit.

 

   

   

Měla jsem štěstí, že jsem se dostala právě do německé zahraniční kanceláře. Pracovní tým se skládal ze tří kolegů, protože jsme však byli součástí tzv. „Českého patra", kde zároveň sídlila i agentura CzechInvest a Konzulát České Republiky v Düsseldorfu, měla jsem šanci se seznámit i s jinými velmi příjemnými a zajímavými osobnostmi. Nebude překvapením, že většina pracovníků „Českého patra" byli Češi, jednacím jazykem ale byla němčina. Telefonáty a jednání s Němci, ať už za účelem zjišťování kontaktů, nebo informací pro české firmy, byly na denním pořádku. Zpočátku jsem se při pouhém představování do telefonu jako „Kristýna Kubíčková von der Vertretung des tschechischen Ministeriums für Industrie und Handel" pěkně zapotila :-) Do okruhu mých povinností spadalo např. vyřizování e-mailů, překlady do němčiny a češtiny, vyhledávání v databázích nebo zpracovávání pozvánek na německé veletrhy, na které CzechTrade provází české firmy. Postupem času přibyly úkoly právě jako telefonické ověřování kontaktů nebo zájmu o produkt u německých firem, což pro mě bylo velkou výzvou a myslím, že mí šéfové to dobře věděli a proto mi úkoly podobného typu s radostí znovu zadávali. J Jsem však moc ráda, že jsem takto mohla nahlédnout do jedné z nejdůležitějších činností – telemarketingu a trochu se v této oblasti „otrkat". Často totiž nestačil pouhý e-mail a když jsem chtěla dosáhnout opravdových výsledků a získat potřebné informace, nezbývalo mi, než zvednout telefon. Ke konci stáže jsem pak dokonce úplně sama realizovala menší zakázku pro jednoho českého výrobce piva a vyzkoušela jsem si vše od počátečních rešerší po telefonáty a ověřování „na vlastní kůži". Přes moje počáteční obavy, zda vše v práci zvládnu, jsem se do kanceláře, kde panovala přátelská a pozitivní atmosféra, vždy těšila. Úkoly, které jsem dostávala byly rozmanité a měla jsem šanci zažít, jak funguje vládní agentura. K užitku mi přitom byly hlavně ekonomicky zaměřené předměty, které jsem během dvou uplynulých let úspěšně absolvovala během studia mého oboru. Musím však říct, že na opravdovou „realitu" mě nic nemohlo připravit lépe, než právě můj tříměsíční pobyt v Německu.

 

S Adamem Jarešem a Vítem Brunerem

Düsseldorf je se svými 600.000 obyvateli a velmi vysokou životní úrovní městem, které žije ve dne v noci. Nabízí kulturu, zajímavou architekturu, ale i parky a místa pro sport a volný čas. Historické jádro města je velmi malé, což bylo příjemné hlavně při počátečním seznamování se s okolím. Řeka Rýn, která městem protéká, je jednou z důležitých obchodních tepen s četnou lodní dopravou. V době mého příjezdu se zrovna konala tzv. Kermis – něco jako deset Matějských poutí dohromady, kterou jsem navštívila spolu s ostatními praktikanty Českého patra. Za zmínku stojí i návštěva věže Rheinturm, během které vás výtah vyveze do 168 metrů a můžete si vychutnat výhled na všechny části města. Během stáže jsem se také díky Czechtradu účastnila slavnostního předávání cen nejúspěšnějším investorům v Nordrhein – Westfalen, nebo oslav Independence day pořádaných americkým konzulátem. Využila jsem i toho, že Düsseldorf leží velmi blízko u hranic s Belgií a Nizozemím – podnikla jsem výlet do Maastrichtu.

Stáž pro mě byla každodenním učením, a to jak z hlediska pracovního, tak i z hlediska poznávání nového města a samostatnosti. Získala jsem díky ní nový směr a zjistila jsem, co bych např. v budoucnu ráda dělala – z hlediska povolání. Podobnou zkušenost můžu všem vřele doporučit.

Na závěr bych ráda poděkovala paní doktorce Kubatové Pitrové za vyjednání tak skvělé příležitosti pro stáž. Zároveň bych chtěla poděkovat celému „Českému patru" za vstřícnost, ale hlavně pánům Adamu Jarešovi a Vítu Brunerovi za jejich trpělivost, pomoc a smysl pro humor :-)