Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ na UAG pro červen 2020

 

Okruhy pro Státní závěrečné zkoušky na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU pro červen 2018

 

Informace pro studenty: Okruhy jsou přístupné pouze pro studenty jednotlivých oborů. Přístup přes Moodle - nutno přihlášení jako host - heslo na vyžádání na sekretariátu ústavu UAG