Zkoušky z cizích jazyků na FF JU

Požadavky na zkoušku z druhého cizího jazyka pro ETSN

  • Ve zkoušce jsou testovány znalosti a dovednosti podle úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce. 
     
  • Student si vybere jazyk, ze kterého chce absolvovat zkoušku a bude se dále řídit požadavky konkrétních jazykových ústavů FF JU, včetně zveřejněného seznamu povinné literatury. V případě nejasností kontaktuje student odpovědnou osobu na příslušném ústavu.
     
  • Zkoušku z cizího jazyka mají studenti ETSN podle studijního plánu splnit ve 3 ZS. Předmět bude možno plnit v průběhu studia, v LS i ZS, po jeho klasickém zapsání.

    → Bližší informace ke konkrétní podobě zkoušek viz webové stránky Ústavu anglistiky, Ústavu germanistiky a Ústavu romanistiky FF JU.