Postavení okresních úřadů v systému veřejné správy ve Svobodném státě Bavorsko - mezinárodní workshop

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádal 24. 4. 2013 mezinárodní workshop s názvem:


Postavení okresních úřadů v systému veřejné správy ve Svobodném státě Bavorsko

 

Příspěvek přednesl a následnou diskuzi vedl Karl Matschiner, Dipl.sc.pol.Univ. tajemník Okresního úřadu Freyung-Grafenau.
 

   

   

Karl Matschiner a ředitelka ústavu prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 
Mezinárodní workshop byl výsledkem dlouhodobé spolupráce ústavu s bavorským okresním úřadem a přispívá ke zlepšování a prohlubování přeshraniční spolupráce v regionu.