Praktikantka z Univerzity Pasov na stáži na UAG

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v ČB byl v AR 2011/2012 osloven poslancem Bavorského zemského sněmu Bernhardem Roosem v rámci projektu Česko-německé studentské výměny a požádán o spolupráci.
 
Hlavním cílem uvedeného projektu je podpora prolínání kultur a zároveň prohlubování dlouhodobé přeshraniční spolupráce. Díky konkrétním česko-bavorským studentským výměnám nabývá tato kooperace faktických rozměrů.
Začátek projektu se datuje do roku 2012, kdy UAG vyslal do poslanecké kanceláře svou studentku Zuzanu Votýpkovou. Ta v ní strávila jako praktikantka jeden měsíc. Druhou polovinu letních prázdnin poté získávala zkušenosti v turistické kanceláři v Pasově.

 

Na obrázku zleva Kamila Hansal - vedoucí projektu studentské výměny v Bavorsku, MdL Bernard Roos a Zuzana Votýpková
 


Na podzim roku 2013 na půdu Filozofické fakulty JU zavítala praktikantka Univerzity Pasov Barbara Stadler. I její praktikum bylo cca dvouměsíční. Německá praktikantka byla zapojena do výuky lingvistických disciplín na ústavu, pomáhala českým studentům při studiu němčiny. Stěžejní byla její participace na připravované dvojjazyčně česko-německé publikaci o mezinárodní mobilitě studentů UAG. Její pomoc jako rodilé mluvčí při jazykových korekturách byla neocenitelná. Barbara Stadler se účastnila i studentských školních (kulturologická exkurze) i mimoškolních (Stammtische, Filmcafé…) aktivit.

 

Na obrázku zleva: prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (ředitelka UAG), Barbara Stadler, PhDr. Mirka Kubatová Pitrová, Ph.D. (koordinátorka praxí a stáží na UAG)


 
Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky a Poslanecká kancelář poslance Bavorského spolkového sněmu Bernharda Roose bude v uvedeném projektu pokračovat i v letech 2014 a 2015.