Autorské čtení: Judith Taschler

Autorské čtení rakouské spisovatelky Judith W. Taschler

(Václava Beyerová)

 

7. 5. 2015 se na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky (FF JU) konalo autorské čtení rakouské spisovatelky Judith W. Taschler. My se proto můžeme pyšnit tím, že pávě náš ústav byl prvním místem v Čechách, kde autorka své čtení uskutečnila.
 

Impulzem, který vedl k uspořádání autorského čtení Judith Taschler na FF JU, bylo to, že právě dílem této spisovatelky jsem se zabývala ve své bakalářské práci, jíž vedla paní doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. Díky pomoci a ochotě paní docentky jsme společně za podpory Rakouského kulturního fóra tuto akci zorganizovaly.

 

Václava Beyerová a Judith Taschler, FF JU

 

Judith Taschler je moderní rakouská spisovatelka, která oslovila svými kriminálními romány čtenáře nejen v její rodné zemi, ale také v Německu, Itálii či v Polsku, o čemž svědčí i překlad její druhé knihy Die Deutschlehrerin do polštiny a její chystané převedení na filmové plátno. Nejen z této knihy autorka přečetla několik klíčových pasáží, ale především představila svou prvotinu Sommer wie Winter, jíž vydala v roce 2011. Judith Taschler dosud vydala celkem 4 knihy, na páté zatím pracuje. Mnozí si jistě kladou otázky, jak jsem vlastně Judith Taschler, která je zatím pro české čtenáře neznámá, ''objevila'', kdy jsem ji poprvé kontaktovala a konečně také to, jak reagovala na pozvání k nám na fakultu.

 

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. a Judith Taschler, FF JU

 

Poprvé jsem knihu Sommer wie Winter zahlédla v létě 2013, které jsem trávila v Salzburgu, a tento román mě nadchl natolik, že jsem si následně zakoupila i knihu Die Deutschlehrerin. Oběma těmito romány jsem se zabývala ve své bakalářské práci. Dílo Judith Taschler mě zaujalo až takovým způsobem, že jsem měla jakousi potřebu autorku kontaktovat, a to i přesto, že jsem zpětnou vazbu v žádném případě neočekávala – opak se ale stal pravdou. Netrvalo dlouho a naše emailová korespondence přerostla v osobní setkání, jež se uskutečnilo v rámci jejího autorského čtení v Linci v květnu 2014, kterého jsem se účastnila. Když jsem ji požádala, aby stejnou akci uspořádala i u nás na fakultě, čekala jsem více nadšení, než Judith Taschler projevila. Na můj návrh reagovala poněkud rozpačitě, pozvání však nakonec přijala a rozhodně nelitovala, ba naopak, byla nadšená přinejmenším stejnou měrou jako návštěvníci akce. Nejen že účastníky upoutala silným příběhem adoptovaného chlapce Alexandera, jenž je z velké části autobiograficky podbarven, ale také svou milou povahou, díky níž následně proběhla hromadná diskuze v uvolněné přátelské atmosféře.

 

Autorské čtení navštívilo přibližně 40 účastníků, a to nejen z řad přátel a studentů germanistiky, ale také studentů bohemistiky a vyučujících z těchto dvou ústavů. Mezi návštěvníky měla své místo i ředitelka Rakouského kulturního fóra paní Natascha Grilj.

Judith Taschler a Natascha Grilj, FF JU

Věřím, že tato událost byla jak pro autorku, tak i pro návštěvníky zajímavým zážitkem, na nějž budeme všichni dlouho vzpomínat, a doufám, že tento ''můj příběh'' bude pro ostatní studenty alespoň z části inspirací v jejich studiu.