Promoce ETSN

11. července 2016 se konala promoce posledního ročníku studijního oboru Evropská teritoriální studia – Česká republika a německy mluvící země.

Přejeme všem absolventům hodně štěstí!