Ústav navštívil student z Makedonie

V rámci mezinárodního programu CEEPUS přijel na Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU student makedonské univerzity St. Cyrila a Metoděje v hlavním městě Skopje. Tato univerzita je nejstarší a největší univerzitou v Makedonii.

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Antonio Dojčinovski je studentem Filologické fakulty Blaže Koneského univerzity St. Cyrila a Metoděje ve Skopje. Studuje slavistiku a na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v ČB se od 1. do 31. března 2016 účastnil přednášek a seminářů v českém jazyce. Výstupem jeho pobytu pak byla prezentace o vzdělávacím systému na Filologické fakultě Blaže Koneskeho, organizace tamního vysokoškolského studia a představení Katedry slavistiky pro studenty ústavu Česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

 

Antonio Dojčinovski a koordinátorky programu CEEPUS na UAG dr. Kubatová Pitrová a dr. Malechová

Doufáme, že pobyt v České republice byl pro Antonia Dojčinovskiho užitečný a přínosný, jak pro jeho další studium a profesní kariéru, tak i pro jeho osobnostní rozvoj.